Get access

­

Indholdet i Fagregisteret

By |25 October 2023|Categories: Fagregisteret|

Det centrale element i DOC*X databasen er Fagregisteret, der sammenfatter erhvervstilknytningen for befolkningen i Danmark i perioden 1970 og

Grundlaget for Fagregisteret

By |25 October 2023|Categories: Fagregisteret|

Fagregisteret i DOC*X databasen indeholder arbejdshistorik på individniveau. Registeret er en oparbejdet sammenstilling af eksisterende registre hos Danmarks Statistik. Kilderegistrene

Indholdet i DOC*X

By |25 October 2023|Categories: Om DOC*X|

Indholdet i DOC*X består overordnet af tre typer datakilder: Register over erhvervsbeskæftigelse i Danmark på individniveau (Fagregisteret). Fødselskohorte med

Grundlaget for DOC*X

By |24 October 2023|Categories: Om DOC*X|

Databasen bygger på to typer data: Den ene type data er en serie af jobeksponeringsmatrice (JEM’er), der i

Hvad er DOC*X

By |24 October 2023|Categories: Om DOC*X|

DOC*X er en åben forskningsressource for arbejdsmiljøforskning og vidensdeling, hvor der er mulighed for at få unik dataadgang. Det

Jobusikkerhed

By |11 October 2023|Categories: Eksponeringer, Psykisk arbejdsmiljø|

Name: BBHJEM08 & BBHJEM88 The JEM concerning Job insecurity is a subpart of the JEM concerning Psychosocial factors with the

Iskæmisk hjertesygdom ift. til løft og stående / gående arbejde

By |2 October 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Baggrund Fysisk aktivitet i fritiden er forbundet med en reduktion i hjertekarsygdomme, men studier peger på, at fysiske aktiviteter

Stillesiddende arbejde og risiko for venøs tromboemboli

By |2 October 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Baggrund Det ønskes undersøgt, om der er en sammenhæng mellem beskæftigelser med stillesiddende arbejde og venøs tromboemboli. Flere tidligere

Stressfaktorer hos gravide kvinder: Betydningen for astma hos børnene

By |2 October 2023|Categories: Afsluttet projekter|

stress Baggrund Astma er den mest almindelige kroniske sygdom hos børn, og til trods for megen forskning er årsagerne

Biomekanisk arbejdsbelastning & fysioterapeutiske behandlingsforløb

By |2 October 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Formål At vurdere betydningen af biomekanisk arbejdsbelastning i forhold til lænderyg -, nakke- og skulderpatienters prognose og fysioterapeutiske behandlingsforløb.

Arbejdsrelateret smitte i Dk og indlæggelse pga. COVID-19

By |2 October 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Baggrund Under COVID-19 epidemien har der været stor opmærksomhed om hospitalspersonales risiko for smitte og sygdom, men tilsvarende viden

En analyse af udviklingen i erhvervsrelateret astma

By |27 September 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Baggrund Erhvervsmæssige eksponeringer kan udløse eller fremkalde astma, og både jobeksponering og uddannelse har været signifikant korreleret med udviklingen

PIAH: Forebyggende indsats over for arbejdsbetinget håndeksem

By |27 September 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Formål I PIAH-projektet: Prioritering af den forebyggende Indsats over for Arbejdsbetinget Håndeksem: Risikofag og eksponeringsresponsrelationer belyses understående formål, ved

Risikoen for kræft og lungesygdomme hos automekanikere

By |27 September 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Baggrund Undersøgelsen er et kohortestudie af automekanikere identificeret i landsdækkende 1970 Census, som beskrevet i Hansen ES et al,

Jobeksponerings-matrice for livsstil i DOC*X: Validering & konstruktion

By |27 September 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Formål Formålet med dette studie er at udvikle en eller flere jobeksponeringsmatricer for livsstil, som kombineret eller individuelt kan

Afsluttede projekter

By |27 September 2023|Categories: Forskningsprojekter|

  Redaktør: Linnea Ferm

Behov for sundhed & sundhedsfremme blandt danske fiskere

By |27 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Fiskere arbejder under udfordrende forhold; deres arbejde følger ingen fast rutine og påvirkes af en række faktorer som

Begrænset sollys på job og udvikling af depression og multipel sclerose

By |27 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Omkring 80-90% af danskere arbejder indendørs. En række sygdomme heriblandt depression og multipel sklerose (MS) er blevet forbundet

Audiometriske karakteristika ift. erhvervsmæssig støjeksponering

By |27 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Denne undersøgelse er en generel undersøgelse af hørelserelaterede risici, der tilskrives erhvervsmæssig støjeksponering. Til dette formål vil vi

Arbejdere i glasfiber industrien ift. cancere og ikke-maligne sygdomme

By |27 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

 Formål Det overordnede formål er at undersøge risikoen for maligne blodsygdomme, solide kræftformer og ikke-maligne sygdomme ved arbejde med

PRO-MENTA Organisatoriske forandringer og mentalt helbred

By |26 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Formål Påvirker store organisatoriske forandringer medarbejdernes mentale helbred og produktivitet? PRO-MENTA. Formålene med projektet er: 1) at undersøge ændringer

EkSACT-studiet Støvende arbejde og tidlig lungesygdom

By |26 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Formål Formålet med projektet er at udnytte de mange CT-skanninger af lungerne, som udføres i sundhedsvæsenet, til at: 1)

EPIS-studiet EPoxy og Isocyanat på job og risiko for allergi, eksem og astma

By |26 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Formål Det overordnede formål er at undersøge risikoen for allergi, eksem og astma ved arbejde med epoxy og isocyanater

Lænderygsmerter ift. omkostninger og tilbagevenden til arbejde

By |26 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Formål Studier af sociodemografi, forbrug af sundhedsydelser, omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter. Formålet med projektet

Mekaniske eksponeringer i arbejdet og alvorlig rygsygdom

By |26 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Formål Formålet med dette projekt er at styrke forebyggelsen af alvorlig lænderygsygdom som følge af fysiske belastninger på arbejdspladsen

Sundhedsvæsenets håndtering af muskel- og skeletbesvær

By |25 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Formål Med særligt fokus på sundhedsvæsenets håndtering af personer med muskel og skeletbesvær er projektets specifikke formål at: 1.

Autoimmune reumatologiske sygdomme og kvartsstøv på job

By |25 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Formål 1: At undersøge sammenhængen mellem eksponering for respirabelt kvartsstøv og autoimmune bindevævssygdomme som systemisk sklerodermi, reumatoid artritis, systemisk

PROGRESS Prognostiske faktorer ift. stress og job

By |25 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Længerevarende arbejdsrelateret stress bidrager til mentale og fysiske helbredsproblemer, som kan medføre tab af tilknytning til arbejdsmarkedet. Foruden

Udforskning af arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred

By |25 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Der er tale om et registerbaseret historisk follow up studie af deltagere, der har leveret spørgeskemaoplysninger om muskuloskeletalt

EXIMOUS Kortlægge eksponerings-inducerede immunitetseffekter

By |25 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Ved kroniske sygdomme, såsom autoimmune sygdomme, allergiske sygdomme og astma, spiller interaktionen mellem exposom og immunsystemet en vigtig

DOC*X-G: Verdens største nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte

By |25 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund​ DOC*X-G er verdens største nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, der giver mulighed for at få ny indsigt i psykosociale og

PRECISE Sammenhængen mellem arbejdet og graviditetens forløb

By |25 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Omkring 80% af kvinder i de skandinaviske lande er på arbejdsmarkedet; og derfor overvejende i arbejde under graviditet. Mange

Validering af JEM om phthalate ud fra koncentrationen i fostervand

By |20 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Adskillige studier har de seneste år undersøgt risikoen for infertilitet og mandlige urogenitale misdannelser i forhold til erhvervsmæssig

Kræftincidens og dødelighed i forhold til fag og branche

By |20 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Formål Kræftincidens og dødelighed efter fag og branche belyses vha. Folke- og Boligtællingens 1970 opgørelse af befolkningens erhvervsstatus og

EXCOVER Erhvervs- og miljømæssige påvirkninger ift. COVID-19

By |20 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Øresundsregionen har under coronapandemien været præget af store forskelle i håndtering af smitte. Med udgangspunkt i et nyt

Repetitivt arbejde fører det til erhvervsskifte og arbejdsophør?

By |20 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrunden Tidligere studier har haft vanskeligt ved at vurdere om repetitivt arbejde i sig selv, dvs. arbejde med lav

Arbejdsbetinget tab af lungefunktion (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)

By |20 September 2023|Categories: Afsluttet projekter|

Baggrund Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er forbundet med stor morbiditet og globalt en af de førende dødsårsager. Tobaksrygning er

Inflammatoriske sygdomme – Betydning af opvækststed (SHOE)

By |20 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Der er sket en stigning i de fem inflammatoriske sygdomme astma, diabetes, multipel sklerose, colitis ulcerosa og Crohns

PRO-RISK Langvarig arbejdstilknytning og helbred –> Patientopfølgning

By |20 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark har kun begrænset kendskab til patienternes langvarige prognose, når det drejer sig om

HESPAIR Lav-klorerede PCB’er i indendørsluften og graviditet

By |19 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Polyklorerede bifenyler (PCB) er industrielle kemikalier, som i stort omfang har været anvendt siden 1920'erne frem til et

Pårørende på job – Konsekvenser for forældre til psykisk syge børn

By |19 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Mentale sundhedsproblemer er stigende blandt børn og unge. Omtrent 15% af børn og unge i Danmark har været

DOC*X DUST Støvende arbejde og iskæmisk hjertesygdom

By |19 September 2023|Categories: Igangværende projekter|

Baggrund Iskæmisk hjertesygdom (forkalkning i af hjertets kranspulsårer) er med godt 8.000 dødsfald årligt i Danmark fortsat den hyppigste

Igangværende projekter

By |19 September 2023|Categories: Forskningsprojekter|

  Redaktør: Linnea Ferm

Publikationer

By |19 September 2023|Categories: Forskningsprojekter|

The Danish Occupational Cohort indeholder størstedelen af den danske arbejdsstyrke med en dækningsperiode på mere end 40 år. I

Lys i dagtimerne

By |2 January 2023|Categories: Eksponeringer, Lys|

Name: DOX-LUX Reference: Annals of Work Exposures and Health, 2019 Jul 24;63(6):666-678. doi: 10.1093/annweh/wxz031. Contact information: henrkols@rm.dk Access: To obtain

Følelsesmæssige krav

By |17 August 2022|Categories: Eksponeringer, Psykisk arbejdsmiljø|

Name:  In DOCX there are four JEMs describing emotional demands either as independent JEMs describing only emotional demands or

Diesel udstødning

By |16 August 2022|Categories: Eksponeringer, Luftveje|

Name: DIESEL JEM Reference: This matrix is an extension of the published matrix by Plato N, Lewné M, Gustavsson P. A

Støjniveau

By |28 June 2022|Categories: Eksponeringer, Støj|

Name: STOJJEM Short text describing the JEM: DOC*Noise provides estimates of mean noise exposure during workshifts from 89 different DB-07

Ergonomiske krav

By |27 June 2022|Categories: Biomekanik, Eksponeringer|

Name:  In DOCX there are four JEMs describing ergonomic demands either as independent JEMs describing only ergonomic demands or

Indflydelse

By |21 June 2022|Categories: Eksponeringer, Psykisk arbejdsmiljø|

Name: INFLUENCE-XMA Reference: Elisabeth Framke, Jeppe Karl Sørensen, Kristina Alexanderson et al. Emotional demands at work and risk of

Muligheder for udvikling

By |21 June 2022|Categories: Psykisk arbejdsmiljø|

Name: POSDEV-XMA Reference: Elisabeth Framke, Jeppe Karl Sørensen, Kristina Alexanderson et al. Emotional demands at work and risk of

Vold på arbejdet

By |21 June 2022|Categories: Eksponeringer, Psykisk arbejdsmiljø|

Name:  In DOCX there are three JEMs describing work-related violence either as an independent JEM describing only work-related violence

Rollekonflik

By |21 June 2022|Categories: Eksponeringer, Psykisk arbejdsmiljø|

Name: ROLCON-XMA Reference: Elisabeth Framke, Jeppe Karl Sørensen, Kristina Alexanderson et al. Emotional demands at work and risk of

Job-strain

By |21 June 2022|Categories: Eksponeringer, Psykisk arbejdsmiljø|

Name:  In DOCX there are three JEMs describing job-strain either as an independent JEM describing only job-strain or as

Indtag af frugt og grønt

By |8 June 2022|Categories: Eksponeringer, Livsstil|

Name: VEG JEM The JEM is based on representative Danish surveys with almost 300,000 participants in the period from

Rygning

By |8 June 2022|Categories: Eksponeringer, Livsstil|

Name: SMOKE JEM The JEM is based on representative Danish surveys with almost 300,000 participants in the period from

BMI

By |8 June 2022|Categories: Eksponeringer, Livsstil|

Name: BMI JEM  The JEM is based on representative Danish surveys with almost 300,000 participants in the period from

Alkoholindtag

By |8 June 2022|Categories: Eksponeringer, Livsstil|

Name: ALCO JEM The JEM is based on representative Danish surveys with almost 300,000 participants in the period from

Fysisk aktivitet i fritiden

By |8 June 2022|Categories: Eksponeringer, Livsstil|

Name: ACTIVE JEM The JEM is based on representative Danish surveys with almost 300,000 participants in the period from

Lunge carcinogener

By |7 June 2022|Categories: Eksponeringer, Luftveje|

Name: SYNJEM88 Reference: Peters, S., Vermeulen, R., Portengen, L., Olsson, A., Kendzia, B., Vincent, R., Savary, B., LavouCrossed Sign,

Hormonforstyrrende kemikalier

By |31 May 2022|Categories: Eksponeringer, Hormonforstyrrende stoffer|

Name: EDC JEM Reference: Occupational Exposure to potential endocrine disruptors. MM Brouwers M van Tongeren. Occup Environ Med 2009

Handskebrug og våde hænder

By |24 May 2022|Categories: Eksponeringer, Wet work|

Name: GLOVEJEM & WETJEM Reference: Lund T, Flachs EM, Sørensen JA, Ebbehøj NE, Bonde JP, Agner T. A job-exposure

Støv, røg damp – ACE

By |23 May 2022|Categories: Eksponeringer, Luftveje|

Name: ACE JEM (L-JEM) (P-JEM) Reference: S S Sadhra, O P Kurmi, H Chambers, K B H Lam, D Fishwick.

Helkropsvibration

By |23 May 2022|Categories: Biomekanik, Eksponeringer|

Name: Full body vibration is part of the Lower Body JEM The Lower Body JEM, based on 5 experts’

Støv, røg damp – ALOHA

By |7 March 2019|Categories: Eksponeringer, Luftveje|

Name:  ALOHA JEM Reference: The original ALOHA JEM (with just the 4 general exposure categories) was first used and described in the

Endotoxin

By |7 March 2019|Categories: Eksponeringer, Luftveje|

Name: Endotoxin JEM, an Insustry Exposure Matrixsurem.   Short describtion: 3,200 endotoxin measurements and 3540 organic dust

Organisk støv

By |7 March 2019|Categories: Eksponeringer, Luftveje|

Name: Organic Dust JEM, an Insustry Exposure Matrixsurem. The JEMname is IOM - the same JEM as the one concerning

Skulderbelastning

By |6 March 2019|Categories: Biomekanik, Eksponeringer|

Name: The Shoulder JEM The JEM consists of two parts, a purely expert rated part and a calibrated part, where technical

Lower body Job

By |6 March 2019|Categories: Biomekanik, Eksponeringer|

Name: Lower Body JEM The Lower Body JEM, based on 5 experts’ ratings of daily duration (hours/day) of standing/walking,  kneeling/squatting,

DOC*X Seminar November 2, 2016

By |17 August 2016|Categories: Uncategorized|

Second DOC*X Seminar The second DOC*X Seminar takes place wednesday november 2nd, 2016 at 13.-17. The Seminar takes place at NFA -

Ansøgningsprocedure

By |12 February 2016|Categories: Adgang|Tags: |

Ansøgning om at benytte DOC*X databasen til et forskningsprojekt, skal stiles til DOC*X Koordinationsgruppen, via projektkoordinator Esben Meulengracht Flachs på:

Hvem kan få adgang

By |12 February 2016|Categories: Adgang|

DOC*X databasen kan benyttes til forskningsprojekter, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, og udføres ved en institution, der er autoriseret til at benytte

Ansøgningsskema

By |11 February 2016|Categories: Adgang|

DOC*X ansøgningsskemaet findes her  (word-fil). Ansøgningsskemaet sendes til DOC*X sekretariatet på Bispebjerg Hospital på: kontakt@doc-x.dk. Udover at

Next meeting in the Coordination Group

By |27 January 2016|Categories: Uncategorized|

Next meeting is January 27.th on Bispebjerg Hospital.

Noice

By |25 January 2016|Categories: Uncategorized|

Under Construction

New DOC*X home page

By |20 January 2016|Categories: Uncategorized|

Vores nye hjemmeside har til formål at informere om DOC*X projektet.

Psykosociale faktorer

By |19 January 2016|Categories: Eksponeringer, Psykisk arbejdsmiljø|

Name: BBHJEM08 & BBHJEM88 This JEM was constructed using data from “The Work Environment and Health in Denmark cohort study”

Støv, røg, damp – NOCCA

By |19 January 2016|Categories: Eksponeringer, Luftveje|

Name: NOCCA-JEM Reference:  Kauppinen T, Heikkila P, Plato N, et al. Construction of job-exposure matrices for the Nordic Occupational Cancer Study

Funding from The Cancer Society

By |18 January 2016|Categories: Uncategorized|

Kræftens Bekæmpelse har bevilliget penge til projektet "Udbredte kemiske erhvervspåvirkninger og risiko for ...

Følgegruppen

By |14 January 2016|Categories: Om DOC*X|

Følgegruppen understøttede og vejledte projektet i bevillingsperioden (2015 til 2019). Den er derefter nedlagt. TITEL NAVN ORGANISATION Chefkonsulent Jens Skovgaard

Koordinationsgruppen

By |14 January 2016|Categories: Om DOC*X|

Koordinationsgruppen er DOC*X gruppens besluttende organ i alle spørgsmål, herunder dataadgang for forskere, beslutning om initiering af nye eller tilgrænsende

Træstøv

By |13 January 2016|Categories: Eksponeringer, Luftveje|

Name: WOOD JEM A report is available describing 12,653 dust measurements from wood related industries from Denmark, Finland, UK, France,